Searching...
Friday, March 4, 2016

Ngôn ngữ tiếng việt Opencart 2.x

5:21 PM
Ngôn ngữ tiếng Việt cho phiên bản Opencart 2.0.x, 2.1.x được chia sẻ rất nhiều trên Internet, và mình cũng sử dụng nó. Tuy nhiên khi mình áp dụng cho phiên bản mà mình đang sử dụng là phiên bản 2.1 thì dính lỗi như thế này.

Khi vào phần cài đặt hệ thống -> cấu hình hệ thống -> Sửa phần cửa hàng đó thì không lưu được nếu tiếng việt sử dụng trong phần quản trị admin này. Khi lưu các thông tin thay đổi nó sẽ báo lỗi không lưu được do mục Encryption Key sai. Nguyên nhân là do file admin/language/vietnamese/setting/setting.php tác giả có dịch và đoạn: $_['entry_encryption']          = 'Encryption Key:<br /><span class="help">Xin vui lòng cung cấp một khóa bí mật sẽ được sử dụng để mã hóa thông tin cá nhân khi xử lý các đơn đặt hàng.</span>';

Để khắc phục bạn hãy xóa đoạn: <br /><span class="help">Xin vui lòng cung cấp một khóa bí mật sẽ được sử dụng để mã hóa thông tin cá nhân khi xử lý các đơn đặt hàng.</span> trong đoạn code trên đi nhé, như vậy sẽ ok

Download gói ngôn ngữ bạn có thể download tại đây nhé: Download ngôn ngữ tiếng việt

Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt:

Bước 1 :

Copy các file trong thư mục upload và up lên thư mục gốc trên website của bạn

Bước 2:

Vào System/Localisation/Languages/ chọn Insert để thêm ngôn ngữ. Điền vào các thông tin sau:
– Language Name: vietnamese
– Code: vi
– Locale: vi_VN.UTF-8,vi_VN,vi-vn,vietnamese
– Image: vn.png
– Directory: vietnamese
– Filename: vietnamese
– Status: Enabled
Sau đó lưu lại.

Bước 3:

Vào Settings chọn tab Local sửa:
Language: là ngôn ngữ của shop -> các bạn chọn Vietnamese.
Administration Language: là ngôn ngữ trang quản trị -> các bạn chọn Vietnamese.

Bước 4:

Tận hưởng kết quả bạn nhé.

0 nhận xét:

Post a Comment