Searching...
Friday, April 5, 2013

Con đường có vẻ dài hơn

10:46 PM
Đã lâu mình không có cái cảm giác như hôm nay. Đi nhậu với bạn bè, nói chuyện, chém gió mới vỡ ra được nhiều điều. Tất cả mọi thứ không tự nhiên có mà cũng không tự nhiên ai cho, quan trọng hơn đó là do bản thân mình tạo dựng lên. Bản thân mình đã làm được những gì? Đã học được những gì? Và đã có những gì? Có lẽ với mình những câu hỏi này chỉ có mình mới tìm được câu trả lời. Từ ngày đi làm, mình luôn lung nấu một ước mơ đó là có được một thứ gì đó là của riêng mình, do mình tạo dựng lên, nhưng tại sao nó lại đến quá muộn.

0 nhận xét:

Post a Comment