Searching...
Sunday, July 20, 2014

Triển khai hợp đồng xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

9:58 PM
Lâu lâu mới có khách hàng gọi hỏi về dịch vụ quảng cáo mỹ phẩm trên báo chí, trường hợp này khá là rắc rối. Ban đầu khách hàng gọi điện và yêu cầu được tư vấn các giấy tờ cần thiết, sau khi tư vấn xong, chúng tôi có yêu cầu khách gửi mẫu market để kiểm duyệt trước, nhưng củ chuối là khách hàng muốn thêm một sản phẩm mà chưa có kiểm nghiệm vào trong market đó và cứ khăng khăng là đúng quy cách. Nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của khách hàng, đáng buồn. Lẽ ra trường hợp này chúng tôi không nên nhận làm hợp đồng thì hơn.

Rút kinh nghiệm cho lần sau, với những khách hàng như vậy xử lý đau đầu khi mà mọi vấn đề ký kết hợp đồng đã hoàn tất. Đây cũng là bài học cần phải chú ý cho những hợp đồng tiếp theo.

0 nhận xét:

Post a Comment