Searching...
Friday, May 9, 2014

Trà đá chém gió

9:51 PM
Hôm nay có đi ngồi trà đá với ông bạn, ngồi nói chuyện tại quán trà đá mà thấy mọi người ngồi đó ai cũng cầm tay chọt chọt cái điện thoại, thầm nghĩ có lẽ dân ta đã khá khẩm hơn xưa nhiều rồi, nhưng có cái vấn để mà tôi không thích đó là, tuy điện thoại, smartphone rất hữu ích thật đấy nhưng giường như nó làm con người ta lười vận động hơn, lười nhìn mặt nhau hơn thì phải.
Tuy có ngồi nói chuyện nhưng thấy ai cũng cắm cúi chọt chọt cái điện thoại mà không nhìn đối phương khi giao tiếp, phải chăng là nhìn nhau qua màn hình điện thoại chăng?

0 nhận xét:

Post a Comment