Searching...
Sunday, May 17, 2015

Xóa toàn bộ index website trên google

6:23 PM
Sau khi triển khai công việc được một thời gian tôi mới nhận thấy rằng, khi làm nên tập chung vào một cái gì đó, một lĩnh vực gì đó nếu nó chưa thực sự giỏi, chưa thực sự giúp bạn thành công. Với tôi thời gian đi lan man các lĩnh vực khác quá nhiều, chính vì vậy làm cho mảng thu nhập chính lại không được tập chung một cách đúng nghĩa của nó.

Và mới đây chính tay tôi đã phải đập đi đứa con tinh thần của mình sau thời gian phát triển để bắt đầu lại từ đâu, đó chính là website cùng toàn bộ nội dung website mà tôi đã biên soạn trong thời gian nhiều tháng, tiếc lắm nhưng mà biết làm sao, bởi khi thực hiện nó tôi chưa có kinh nghiệm nhiều, vì vậy cái gì cũng muốn có, cái gì cũng muốn cho vào website cho đầy đủ, nhưng chính cái tham lam đó lại đẩy tôi vào bước đường khó tránh là phải đập bỏ nó đi để xây dựng một cái mới, cái mà thực sự mang lại lợi ích, lợi nhuận cho tôi.

Sau khi phát triển, tôi đã xóa toàn bộ bài viết, nội dung biên soạn cũ và bắt đầu viết lại từ đâu, xây dựng lại từ đâu, google đã báo rất nhiều lỗi 404 và vì vậy tôi đã ra quyết định xóa toàn bộ index của website trên google để thời gian tới google sẽ index lại cho nội dung hoàn toàn mới. Sau hai ngày website của tôi đã bắt đầu index lại, và tôi tin rằng nó sẽ phát triển hơn trước, mang về cho tôi nhiều thứ hơn trước nhiều lần.

0 nhận xét:

Post a Comment