Searching...
Saturday, June 13, 2015

Sau bao lâu khi website mới đăng ký mới được google sếp hạng từ khóa vậy?

12:30 PM
Không hiểu sau bao lâu một website mới toanh toành toành sẽ được google sếp hạng từ khóa nhỉ? Mình làm cái website mới mà gần 1 tháng rồi nhưng từ khóa chính chưa thấy trên trang 2 hay trang 3 gì cả, chán quá. Những từ khóa phụ cũng chỉ nằm ở trang 3 trang 4, còn từ khóa chính nhiều khi cứ dance hoài à, lúc thì trang 3 lúc thì trang 6, có khi lại chả thấy nó ở đâu.

Phải chăng website chưa đủ uy tín để google sếp hạng nhỉ? Có lẽ là vậy

0 nhận xét:

Post a Comment