Searching...
Friday, June 13, 2014

Đăng ký mỹ phẩm

3:43 PM
Đăng ký mỹ phẩm là hành động đưa sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước của doanh nghiệp ra ngoài thị trường lưu hành tự do. Những mỹ phẩm đăng ký đó phải đáp ứng những yêu cầu những nội dung những quy định của pháp luật về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.


Đăng ký mỹ phẩm rất có lợi cho nhà cung cấp, sản xuất cũng như kinh doanh, bởi đây là cơ sở, chứng nhận rằng mỹ phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và đảm bảo an toàn tuyệt đối với người sử dụng.

Đăng ký mỹ phẩm khá phức tạp, nếu chưa có kinh nghiệm hoặc chưa nắm rõ thông tin thì bạn sẽ không thể thực hiện được hoạt động này, cho nên khi đăng ký quý khách cần nhờ đến một đơn vị có uy tín, chuyên nghiệp trong hoạt động này.

Thủ tục đăng ký quý khách có thể tham khảo tại hai bài viết sau:
  1. Mỹ phẩm nhập khẩu: http://icsvn.blogspot.com/2014/06/my-pham-nhap-khau-can-phai-cong-bo.html
  2. Mỹ phẩm trong nước: http://icsvn.blogspot.com/2014/06/cong-bo-my-pham-san-xuat-trong-nuoc.html
Qúy khách có thể liên hệ với Trọng Tín Law, chúng tôi sẽ giúp quý khách đăng ký mỹ phẩm được nhanh chóng, hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

2 nhận xét: