Searching...
Wednesday, June 18, 2014

Danh sách các website PR cao

2:29 PM
Bài viết này này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số danh sách website cho đặt backlink từ những website có PR khá cao. Cụ thể các bạn tham khảo nội dung dưới nhé:

Đây là danh sách một số site PR cao cho phép đặt backlink:
PR6 - socialmediatoday.com
PR6 - healthworkscollective.com
PR5 - governingpeople.com
PR5 - myventurepad.com
PR6 - theenergycollective.com
PR6 - sustainablecitiescollective.com
PR5 - smartdatacollective.com
PR5 - sustainablebusinessforum.com

Sau khi đăng ký xong, bạn vào edit lại Profile lúc đó link sẽ có dạng như thế này:
https://www.behance.net/icslawvn
http://icslawvn.imgur.com/all
http://issuu.com/icslawvn
http://healthworkscollective.com/user/1069006
http://myventurepad.com/user/1069006
http://theenergycollective.com/user/1069006
http://sustainablecitiescollective.com/user/1069006
http://smartdatacollective.com/user/1069006
http://sustainablebusinessforum.com/user/1069006
https://dribbble.com/icslawvn
http://www.eventbrite.com/o/ics-viet-6759424059

Cách chèn link như thế nào chắc mình cũng không cần phải nói nhỉ, vì nếu làm SEO hầu như ai cũng có thể hiểu vấn đề này. Chỉ có một số site phải chỉnh sửa qua nhiều đường dẫn mới có thể đặt link được.

Chúc bạn thành công !

0 nhận xét:

Post a Comment